19th Anniversary of the René Magritte Museum

If the museum of Belgian Abstract Art is under construction, let’s not forget the original museum at the rue Esseghem dedicated to René Magritte. This week, the René Magritte museum celebrates its 19th anniversary. This institution opened its doors on June the 5th, 1999. This initiatives wouldn’t have been possible without the encounter between the curator André Garitte and Georgette Magritte (born Georgette Berger).

10_DSC4279
Georgette Berger in her garden at the rue Esseghem

Continuer la lecture de « 19th Anniversary of the René Magritte Museum »

Gelukkige verjaardag: het René Magritte Museum is 19 jaar !

Terwijl de bouw aan het Museum voor Abstracte Kunst veel aandacht opeist, hebben we nog steeds oog voor het originele museum in de Esseghemstraat, gewijd aan René Magritte. Deze week viert het René Magritte Museum haar 19de verjaardag. Onze instelling opende haar deuren op 5 juni 1999. Zonder de ontmoeting tussen de conservator André Garitte en Georgette Berger-Magritte was dit niet mogelijk geweest.

10_DSC4279
Georgette in haar tuin, Esseghemstraat

Continuer la lecture de « Gelukkige verjaardag: het René Magritte Museum is 19 jaar ! »

Un anniversaire : 19 ans du musée René Magritte

Si un musée d’Art Abstrait est en construction, nous n’oublions pas le musée originel de la rue Esseghem, dédié à René Magritte. Cette semaine, le musée René Magritte fête ses 19 ans. Cette institution a ouvert ses portes le 5 juin 1999. Elle n’aurait pu voir le jour sans la rencontre entre le conservateur André Garitte et Georgette Berger-Magritte.

10_DSC4279
Georgette dans le jardin de la rue Esseghem

Continuer la lecture de « Un anniversaire : 19 ans du musée René Magritte »

Eerbetoon aan drie abstracte kunstenaars

In 2019 zal het geplande Museum voor Abstracte Kunst niet langer louter toekomstmuziek zijn. In de Esseghemstraat 137, aanpalend aan het huis waar Magritte 24 jaar lang woonde, wordt er momenteel hard gewerkt, getimmerd en geboord om het project te concretiseren. Maar de wijzers van de klok tikken minstens even hard. Veel kunstenaars wiens werken onze collectie verrijken, zullen de opening van het nieuwe museum niet meer kunnen meemaken. Dit artikel doet dienst als eerbetoon.

Jan Saverys (31 juli 1924-25 september 2017)

De afgelopen strenge winterdagen werden vooraf gegaan door het overlijden van Jan Saverys (31 juli 1924, Deinze – 25 september 2017, Brussel). Saverys was de zoon van Leieschilder Albert Saverys. Via zijn vader kwam hij niet alleen in contact met een expressionistische schilderstijl en kleurgebruik, maar ook met Vlaamse expressionisten die vrienden aan huis waren. Jan Saverys ontwikkelde echter zijn eigen voorkeuren. Zo trok hij – in de ban van het fauvisme – naar Parijs, waar zijn aanvankelijk expressionistische stijl evolueerde naar lyrische abstractie. Samen met Roger Raveel  richtte hij in 1948 de groep La Relève op. In 1952 was Saverys medestichter van Art Abstrait in Brussel; een kunstenaarsgroep die de jonge lichting Belgische geometrisch en lyrisch abstracte kunstenaars verenigde en groepstentoonstellingen organiseerde. Zijn ziel zichtbaar en voelbaar in zijn werk leggen, was voor Saverys topprioriteit. Krachtige houtskoollijnen en eenvoudig maar vaak gewaagd coloriet sieren zijn werken op papier. In zijn spontane schilderstijl in zijn werken op doek ontwaart men een invloed van het tachisme (van het Franse woord “tache”; vlek). Saverys’ oeuvre aanschouwen is als proeven van vrijheid en durf.

4478667
Saverys © H. Kessels

Wout Vercammen (14 augustus 1938-2 januari 2018) 

Ook voor de veelzijdige kunstenaar Wout Vercammen (14 augustus 1938, Antwerpen – 2 januari 2018, Berchem) bleef de klok onlangs definitief stilstaan. Vercammen studeerde Typografie in Antwerpen, maar het schildersmétier leerde hij zichzelf aan. Samen met Panamarenko nam hij deel aan happenings en interactieve performances in de jaren ’60. Later legde hij zich toe op maatschappijkritische letterschilderijen, popart, actionpaintings en LEGO-sculpturen. Humor vormde Vercammens grootste leidraad.  Ook minimalistische en monochrome werken behoren tot zijn oeuvre en hij verkende de geometrische abstractie.

photoM_HKAclinckx_web
Wout Vercammen ©beeld: M HKA

Jan van den Abbeel (16 juli 1943 – 12 februari 2018)

Het meest recent namen we afscheid van Jan van den Abbeel (16 juli 1943, Denderbelle – 12 februari 2018, Gent) van wie we twee werken in onze collectie hebben. Jan van den Abbeel evolueerde in zijn schilderkunst van strenggeometrische structuren naar een constructivistische stijl. Hij maakte deel uit van de Plus-groep (1966 – 1968); een Belgische groep die een multi-sensorische totaalervaring van een schilderij nastreefde. De integratie van het werk met de leefruimte primeerde. Van den Abbeel bundelde en organiseerde balkvormige volumes zodat er ritmes ontstonden. Het resultaat was een nieuwe ruimtelijke ervaring; een driedimensionaliteit met een optisch effect, waarbij de kijkervaring wijzigt afhankelijk van de plek waaruit de toeschouwer het werk bekijkt. Later in zijn leven legde van den Abbeel zich ook toe op fotografie. Daarna keerde hij terug naar figuratie, met verwerking van stukken kleding in zijn schilderijen. Abstractie was echter zijn sterkste periode.

jan van den abbeeel
Jan Van den Abbeel ©http://weareapart.be/artiesten/jan-van-den-abbeel

We houden drie interessante kunstenaars in herinnering

Hommage à 3 artistes abstraits récemment disparus

En 2019, le projet de Musée d’art abstrait ne sera plus simplement un rêve. À la rue Esseghem 137, attenante à l’appartement où René Magritte a habité pendant 24 ans, les travaux battent leur plein. On fore, on charpente, on scie, afin de concrétiser ce projet d’extension le plus vite possible. Mais les aiguilles de la montre s’égrainent inéluctablement. Certains artistes dont les œuvres enrichissent notre collection ne seront malheureusement plus présents pour  assister à l’inauguration du premier Musée d’Art Abstrait Belge. Nous tenons à travers cet article à leur rendre hommage.

Jan Saverys (31 juillet 1924-25 septembre 2017)

Les rudes journées de l’automne passé ont tout d’abord eu raison de Jan Saverys (31 juillet 1924- Deinze – 25 septembre 2017, Bruxelles). Saverys était le fils d’Albert Saverys, l’un des peintres de la Lys.  Il a baigné dans l’art expressionniste grâce à son père et son entourage d’artistes expressionnistes flamands. Jan Saverys développa bien vite ses propres préférences picturales. D’abord émerveillé par le fauvisme, il se rendit à Paris où son style initialement expressionniste évolua vers l’abstraction lyrique. Il créa le groupe La Relève en 1948 avec Roger Raveel. En 1952, Saverys fut encore le co-fondateur du groupe Art Abstrait à Bruxelles : un groupe artistique qui réunissait de jeunes artistes belges s’illustrant dans l’abstraction géométrique et lyriques. Saverys avait à cœur de rendre son âme visible et tangible dans son œuvre. De fortes lignes au fusain et des couleurs unique mais souvent osées ornaient son œuvre sur papier. Dans son style pictural spontané, sur son travail sur toile, on entrevoit une influence du tachisme.

4478667
Saverys dans son atelier
© H. Kessels

Wout Vercammen (14 août 1938- 2 janvier 2018)

Le temps s’est également immobilisé pour l’artiste éclectique Wout Vercammen (14 août 1938- 2 janvier 2018, Berchem). Vercammen a étudié la typographie à Anvers mais il a appris à peindre en autodidacte. Il prit part à des happenings et des performances interactives dans les années ’60 avec l’artiste Panamarenko. Il s’est par la suite spécialisé dans des peintures typographiques critiques envers la société, le pop-art, l’action painting et des sculptures en LEGO. L’humour faisait partie intégrante de son œuvre. Il s’est également illustré dans l’abstraction géométrique et la création de monochromes minimalistes.

photoM_HKAclinckx_web
Wout Vercammen ©image: M HKA

Jan van den Abbeel (16 juillet 1943 – 12 février 2018)

Plus récemment, nous avons dû faire nos adieux à Jan van den Abbeel (16 juillet 1943 Denderbelle – 12 février 2018 Gand) dont nous détenons deux tableaux. Jan van den Abbeel a évolué dans sa peinture de structures géométriques strictes à un style constructiviste. Il a fait partie de Plus-groep  (1966-1968), un groupe belge qui visait à une expérience multi-sensorielle totale de la peinture. L’intégration de son œuvre dans l’environnement primait. Van den Abbeel joignait et organisait des volumes rectangulaires de sorte à créer des rythmes. Le résultat donnait une nouvelle expérience rythmique : une œuvre tridimensionnelle avec un effet d’optique, où l’expérience visuelle varie en fonction de l’endroit depuis lequel le spectateur regarde l’œuvre. Plus tard dans sa vie, van den Abbeel s’est également illustré dans la photographie. Sa période abstraite fut certainement la meilleure période de sa carrière.

jan van den abbeeel
Jan van den Abbeel © http://weareapart.be/artiesten/jan-van-den-abbeel

 

Notre musée aura pour but de rendre hommage à tous ces artistes qui ont marqué l’avant-garde du XXe siècle en Belgique et de leur donner l’espace qui leur est dû dans le monde culturel belge.

Abstraction under construction

« La maison blanche est toute noire. La maison noire est toute blanche. Elles habitent la même fable. Elles ont le génie de se ressembler.
Leur nom est patience. Elles méditent leur paysage. Elles s’ouvrent en se fermant.
Elles sont parées d’elles-mêmes. Elles vivent l’une dans l’autre. Elles retiennent de fortes étoiles. Elles ne se déplacent jamais. »

Paul Colinet

In dit verdwenen schilderij van Magritte, walsen abstracte vormen het landschap binnen, dat veel weg heeft van Jette in de jaren 1920-‘30. De reuzegrote bollen, kubussen en balken die de verder figuratieve compositie domineren zijn wellicht referenties aan het kubisme en de abstractie. De schilder lijkt met een knipoog naar zijn abstracte beginjaren te verwijzen. Mogen wij daarin een voorspellend visioen ontwaren van ons toekomstig museum voor abstracte kunst dat in opbouw is in de Esseghemstraat ? De ‘kubussen’ tekenen zich ook alsmaar duidelijker af aan de achterkant van het huis nummer 137, aanpalend aan het huis waar Magritte 24 jaar woonde, sinds de aanvang van de werken in september.

Continuer la lecture de « Abstraction under construction »

Le premier musée d’Art Abstrait belge emménage à la rue Esseghem

NL beneden

Hier était une journée symbolique pour le musée: Nous avons posé  la première pierre de ce qui deviendra le premier musée d’Art Abstrait en Belgique, au 137 de la rue Esseghem!

2 façades
137 et 135 de la rue Esseghem

 

Continuer la lecture de « Le premier musée d’Art Abstrait belge emménage à la rue Esseghem »